Rozumieme zemnému plynu.

Príklady

  • Palivové články malých výkonov

    Výroba elektrickej energie, Výroba teplej vody

    Modelový príklad predpokladá nasadenie palivového článku malého výkonu v objekte s nepretržitou celoročnou potrebou elektrickej a tepelnej energie. Palivový článok (ďalej len „PČ“) patrí do skupiny za...