Rozumieme zemnému plynu.

Stabilná klíma vďaka regulačným ventilom

Zdroj: ASB.sk  – Okrajové časti veľkých miest lákajú investorov, a to najmä nižšími cenami pozemkov, dostupnosťou, širšími možnosťami architektonického vyhotovenia stavieb, ktoré nie je závislé od predpisov pamiatkových úradov, a podobne. Bratislavská lokalita v priamej blízkosti letiska M. R. Štefánika je ukážkovým príkladom zóny, v ktorej z urbanistického hľadiska prevládajú komerčné funkcie.