Rozumieme zemnému plynu.

Starostovia v Bratislave majú podporovať kotolničky

Zdroj: sme.sk.  Podľa mestského a petržalského poslanca Milana Vetráka môžu ľudia výstavbou technicky vhodnej a k životnému prostrediu šetrnej domovej kotolne ušetriť ročne až 300 eur na jednu bytovú jednotku.