Rozumieme zemnému plynu.

Aktuality

  • Revízie plynových zariadení v správe bytového domu

    20.01.2017 - Kúrenie, Varenie

    Návrhy plynovodov a plynových odberných zariadení sú neoddeliteľnou súčasťou kompletného návrhu stavieb a budov, pri ktorých vzniká potreba odberu zemného plynu ako vstupného paliva. Prevádzka týchto ...