Rozumieme zemnému plynu.

Aktuality

  • Pasívne energetické domy

    Energetická hospodárnosť budov a zemný plyn

    28.10.2016 - Kúrenie, Výroba teplej vody

    Výdavky na energie pri bývaní v rodinnom dome (RD) predstavujú významnú položku rodinného rozpočtu. V snahe znižovať spotrebu energií a zamedziť ich plytvaniu sa nielen odborníci čoraz častejšie zaobe...