Rozumieme zemnému plynu.

Aktuality

  • Za pretočenie plynomeru hrozí 12 rokov

    27.10.2016 - Zemný plyn

    Novela trestného zákona od 1. júla 2016 zaviedla podľa §219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovanie plomb.     Prevádzkovateľ d...