Rozumieme zemnému plynu.

Teplo vo vlastnej réžii – investujme do kotolne

Zdroj: pluska.sk –  Máte dojem, že tepláreň si určuje ceny tepla a teplej vody podľa akýchsi záhadných kritérií a vy platíte aj jej neekonomickú prevádzku ? Liek na túto chorobu je vlastná plynová kotolňa.